Subsidies

Vragen over Subsidie energiebesparing eigen huis?

Neem contact op met RVO.nl
>Aanvragen Vereniging van Eigenaren

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen tot en met 31 december 2018 subsidie aanvragen.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoog rendementsglas.

Aanvullende maatregelen

Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 kunnen VvE’s een aanvraag indienen.

Stand van zaken  – 19 september 2018

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. 

  Beschikbaar budget Subsidie verstrekt
Energiebesparende maatregelen € 12.000.000 € 3.379.337
Energieadvies, MJOP en procesbegeleiding € 2.000.000 € 96.501

Andere financiële mogelijkheden

Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en VvE’s een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen.

Op de website energiesubsidiewijzer.nl krijgt u (zowel particuliere huiseigenaren als VvE’s) eenvoudig een overzicht van subsidies en aantrekkelijke leningen om uw woning energiezuiniger te maken. Op energiesubsidiewijzer.nl vindt u informatie over enkele veel gebruikte regelingen. Bijvoorbeeld over de volgende mogelijkheden:

  • Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en palletkachels.
  • Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon. Nu is het lage btw-tarief 6 procent in plaats van de normale 21 procent. Ook in 2019 blijft het lage btw-tarief voor deze werkzaamheden gelden. Wel is kabinet van plan om het lage btw-tarief vanaf 1 januari 2019 van 6 procent te wijzigen in 9 procent. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met deze wijziging.
  • Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.